Evaluarea Riscurilor

EVALUATOR DE RISC

Home  /  Uncategorized  /  EVALUATOR DE RISC

Evaluator de risc

Toate societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte unitati care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, sunt obligate să asigure protecția acestora prin Legea 333/2003, art.2, alin.(1).
Prin H.G. 301/2012, Anexă, art.2, alin.(1). trebuie adoptate masuri de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, realizate in baza unei analize de risc la securitate fizică, analiza care este obligatorie pentru toate firmele din România care sunt obligate să asigure protecția acestora.
Aceasta se efectueaza de un evaluator de risc, care trebuie să fie înscris în RNERSF – Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică.
În lipsa acestei analize, care poate fi realizată numai de auditori acreditați, legea prevede că se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei. Politiștii, jandarmii, primarii sau împuterniciți ai acestora, pot verifica dacă firmele respectă sau nu legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
Analiza de risc este obligatorie la depunerea spre avizare a planului de pază al unei firme. Prin planul de pază se stabilesc caracteristicile obiectivului păzit, numărul paznicilor, mijloacele tehnice de pază și alarmare, legătura şi cooperarea cu alte organe cu atribuţii de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor şi modul de acţiune în diferite situaţii.

evaluator de risc
● Un evaluator de risc, materializează documentaţia întocmită în cadrul unui proces standardizat de management al riscului, prin care determină măsurile necesare pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile. Completarea unei analize de risc implică mai mulți pași esentiali, dupa cum urmeaza:
1. Identificarea Riscului;
2. Analiza Riscului;
3. Evaluarea Riscului;
4. Tratarea Riscului.
● Un evaluator de risc identifica vulnerabilitățile și riscurile, determina nivelul de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică. Totodată, el trebuie să găsească și soluții în menținerea siguranței si trebuie revizuită analiza cel puțin o dată la 3 ani.
● Un evaluator de risc, folosește un chestionar sau un interviu privind activitatea firmei in momentul completării unei analize de risc pentru un obiectiv, precum și măsurile de securitate deja existente. Acesta va face, obligatoriu, o vizită la obiectivul evaluat. Urmează completarea unei grile de calcul a riscului, precum și realizarea unui raport de evaluare a riscului. Dacă nivelul de risc nu este acceptabil, evaluatorul va stabili o serie de măsuri. Acesta va cere, după caz, angajarea a unuia sau mai multi paznici, sau instalarea unor camere de supraveghere în anumite puncte cheie.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *