Evaluarea Riscurilor

Evaluare de risc

Home  /  Evaluare de risc

Evaluare de risc și managementul riscului

Evaluare de risc se referă la aspecte legate de modul în care cei afectați de aceste riscuri ,percep aceste  problemele de valoare care stau la baza problemei observate și un compromis între riscurile și beneficiile percepute.Evaluarea de risc este procesul complex de determinare a semnificației sau a valorii pericolelor identificate și a riscurilor estimate celor interesați, sau afectati.Riscul este o combinație de patru factori: un pericol, o probabilitate de a avea loc evenimentul(apariție), gravitatea și acceptabilitatea acesteia. Pericolul este un eveniment temut (de la sine și consecințele acesteia), „risc„, a nu se confunda cu ”pericol’’, dar rezultă din faptul că un pericol are o anumită probabilitate să apară/manifeste și consecințe cu o anumita gravitate. Caracterul critic al riscului rezultat dintre combinația impactului (sau efectul sau gravitatea) și probabilitatea unui risc

evaluare de risc

Managementul riscului

Managementul riscului, sau mai rar, gestionarea riscurilor depistate in urma unui proces de evaluare de risc, este disciplina care caută să identifice, să evalueze și sa prioritizeze riscurile legate de activitățile unei organizații, indiferent de natura sau originea acestor riscuri, pentru a trata metodic coordonat și economic, astfel încât să se reducă și să controleze probabilitatea unor evenimente nedorite, și pentru a reduce impactul potențial al acestor evenimente;
Ca atare, aceasta este o componentă a strategiei companiei pentru a reduce probabilitatea de eșec sau incertitudine a tuturor factorilor care pot afecta planul de afaceri. Managementul continuu al grilei riscului unei companii presupune viziune și vigilența Managerului Companiei a sfatului său pentru readaptare la realitățile din teren și sisteme de reglementare care se aplică.

Cu toate ca  este obligatorie , evaluare de risc este o necunoscută pentru multi dintreagenţii economici din toate domeniile de aceea David Security Risk Assessment vine in ajutorul acestora punand la dispozitie servicii de consultanta in acest domeniu.
;