Evaluarea Riscurilor

Servicii conexe

Home  /  Servicii conexe

Servicii conexe de intocmire plan de paza si evaluari de risc, consiliere in vederea achizitionarii de servicii paza, recomandari echipamente securitate, prin firme specializate in evaluarea riscurilor.

plan de paza

Plan de paza:

Orice societate care detine bunuri sau valori, este obligata prin legea 333/2003 sa asigure paza acestora.
Paza se organizeaza si se efectueaza potrivit unui plan de paza, intocmit de unitatea ale carei valori sau bunuri se pazesc, cu avizul de specialitate al politiei. Avizul Politiei este obligatoriu la fiecare modificare intr-un plan de paza.
Printr-un plan de paza se stabilesc in principal:
1.caracteristi ale obiectivului pazit,
2. numarul necesar de posturi si amplasarea lor,
3 necesarul de personal pentru paza,
4. regulile de acces in obiectivul pazit,
5. amenajarile,
6. instalatiile si mijloacele tehnice de alarmare si paza,
7. consemnul general si particular al posturilor,
8. legatura si cooperarea cu alte organe cu atributii de paza a obiectivelor, valorilor,bunurilor si persoanelor, si modul de actiune in diferite situatii.
9. documentele specifice serviciului de paza.

Evaluari de risc:

Analiza de risc este conditia necesara la depunerea spre avizare a planului de paza al unei unitati.
Dupa ce s-a intocmit un plan de paza, acesta trebuie depus la Politie, impreuna cu o analiza de risc, conform HG 301/2012, care se efectueaza de catre un evaluator de risc.
Fiecare organizație, fie ea o companie cu cinci angajați sau un conglomerat internațional, cu zeci de mii de angajați trebuie să:
– identifice amenințările cu care se confruntă
– să analizeze și să acorde prioritate acelor amenințări
– sa elaboreze planuri și strategii pentru a reduce probabilitatea acestor amenințări care apar
– sa aibe planuri de urgență pregătite în cazul în care apar aceste amenințări.
Evaluatorul de risc, comunica clientului un Raport de evaluare care cuprinde rezultatele evaluarii.
Evaluarea se executa echitabil, obiectiv si transparent, fara influente sau conflicte de interese in hotararea sa, de propriile interese sau ale altora.
Pentru fiecare amenințare avem nevoie sa determinam riscul: cât de probabil este să se producă, și impactul acestuia asupra societatii.
Un raport de evaluare şi tratare a riscurilor cuprinde:
– denumirea unităţii si obiectul de activitate al acesteia, precum şi scopul evaluării de risc la securitatea fizica;
– amplasarea geografică a obiectivului, cu cine este invecinat obiectivul, la nord, sud, est, vest, căile de acces si alţi factori externi in functie de activitatea societatii;
– organigrama societatii, persoana responsabila privind securitatea fizică a unităţii beneficiare;
– factorii de risc la securitatea fizică, zonele de impact cu vulnerabilitate ridicata, evenimente produse şi cauzele riscurilor identificate pentru societatea evaluată, precum şi potenţialele consecinţe asupra persoanelor şi activităţii;
– analiza de risc;
– estimarea riscurilor;
– stabilirea măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin tethnic şi operaţional;
– estimarea costurilor pentru măsurile de securitate propuse şi nivelul de risc asumat;
– concluziile raportului, prin care ssunt propuse una sau mai multe opţiuni de tratare a riscurilor identificate, pentru a se încadra în domeniul acceptabil al riscului de securitate fizică, menţionând concret dimensionarea dispozitivului de pază, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efracţie, control acces şi alarmare, elementele de protecţie mecanofizică, precum şi alte măsuri.

consiliere in vederea achizitionarii de servicii paza
Evaluatorul de risc este in masura sa va recomande societati de paza care pot aplica masurile propuse de acesta, in functie de echipamentele necesare, dar si la preturi rezonabile.
Recomandari:
– Se stabilesc atributii pentru fiecare angajat , modul lor de acțiune la producerea incidentelor adaptat la specificul activitatii desfasurate,si se alege un responsabil cu masurile de securitate din firma;
– Se recomanda montare de oglinzi (camere TVCI) pentru o acoperire vizuală a întregii zone, astfel încât să fie eliminate ,,conurile de umbră” sau spațiile pe care persoanele din afara firmei nu le-ar putea supraveghea;
– Se expun produsele cu valori mari in locuri indepartate de zonele de acces si se asigura permanent;
– Se schimba incuietorile atunci când exista îndoieli că ar exista duplicate la chei sau la schimbarea gestionarilor, dupa caz, se folosesc sigilii;
– Societatea incheie polita de asigurărare pentru despăgubiri in caz de daune sau pierderi materiale și umane.
– Acolo unde se asigura paza prin agenți de securitate, se iau măsuri de protejare a persoanelor, valorilor si bunurilor, prin elemente mecanofizice și tehnice, măsuri pentru implementarea cărora este bine să se ia in considerare următoarele recomandări:
– se vor achizitiona încuietori, lacăte, fisete, seifuri, ușile si ferestrele se vor sigila, dupa caz, gratii etc. (elemente mecano-fizice) pentru care să solicitati certificat de securitate sau declaraţie de conformitate din care să rezulte clasa de rezistență la efracție conform standardelor europene și naționale;
– daca ati achizitionat elementele mentionate mai sus, acestea trebuie montațe conform specificațiilor producătorului;
– In cazul sistemului tehnic de alarmare, pe care doriţi să-l instalaţi, acesta se va achizitiona numai cu declaraţie de conformitate si se va instala doar de catre personalul specializat, cu care veti încheia contract de service;
–imaginile înregistrate de subsistemul TVCI trebuie stocate pentru minim 20 de zile, pe DVR, şi trebuie sa aiba calitatea necesară recunoaşterii persoanei;
– trebuie verificata periodic starea de funcţionare a elementelor mecano-fizice instalate şi a sistemului tehnic de securitate;
–codurile de activare/dezactivare ale sistemului tehnic de securitate, trebuie schimbate periodic.
La unităţile unde nu este posibilă realizarea unui sistem de pază organizat, conducătorii acestora sunt obligaţi să execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmă sau alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei şi integrităţii bunurilor. – Legea 333/2013, art.3, alin.(3)